Thứ 2, 22/07/2024, 21:59[GMT+7]

Khảo sát 10 năm thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030” tại huyện Quỳnh Phụ

Chiều ngày 20/6, đoàn khảo sát của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy có buổi làm việc với Huyện ủy Quỳnh Phụ về việc khảo sát 10 năm thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW...

20.06.2024 | 18:49 PM

Hội thảo về đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác lý luận

Ngày 3/3, tại Hà Nội, Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức Hội thảo khoa học: “Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả lãnh đạo của Đảng đối với công tác lý...

04.03.2021 | 09:30 AM