Thứ 2, 22/07/2024, 09:21[GMT+7]

Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV dự kiến khai mạc ngày 21/10, chia làm 2 đợt

Tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV dự kiến xem xét, thông qua 11 dự án luật, cho ý kiến lần đầu với 12 dự án luật, đồng thời xem xét, quyết định các vấn...

12.07.2024 | 08:36 AM

Thông cáo báo chí số 26, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Thứ 3, ngày 25/6/2024, Quốc hội tiếp tục ngày làm việc thứ hai mươi tư của Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội.

25.06.2024 | 22:24 PM

Đồng chí Nguyễn Thanh Hải được bầu làm Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Với đa số phiếu tán thành, Quốc hội đã bầu đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái...

25.06.2024 | 19:26 PM

Quốc hội điều chỉnh chương trình Kỳ họp thứ 7, bổ sung nội dung về công tác nhân sự

Đầu giờ làm việc sáng 25/6, Quốc hội đã biểu quyết thông qua việc điều chỉnh Chương trình Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, bổ sung một số nội dung xem xét,...

25.06.2024 | 10:53 AM

Bảo đảm chất lượng “mắt xích trọng yếu” của Đảng

Chủ trì phiên họp Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV của Đảng mới đây, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có bài phát biểu quan trọng về một số vấn đề cần được đặc...

10.06.2024 | 08:35 AM

Thông cáo báo chí số 16 Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Theo Chương trình làm việc của Quốc hội ngày 6/6/2024, buổi sáng bắt đầu từ 11 giờ và buổi chiều bắt đầu từ 14 giờ Quốc hội họp riêng để xem xét, quyết...

06.06.2024 | 17:40 PM

Thượng tướng Lương Tam Quang làm Bộ trưởng Công an

Quốc hội đã phê chuẩn việc bổ nhiệm chức vụ Bộ trưởng Công an nhiệm kỳ 2021-2026 đối với Thượng tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Công an.

06.06.2024 | 17:11 PM

Bà Nguyễn Thị Thanh được bầu làm Phó Chủ tịch Quốc hội

Tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV bầu bà Nguyễn Thị Thanh, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc...

06.06.2024 | 17:05 PM

Ông Lê Thành Long trở thành Phó Thủ tướng

Với đa số đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết phê chuẩn việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Lê...

06.06.2024 | 17:05 PM

Thông cáo số 3 Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Buổi sáng thứ Tư, ngày 22/5, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV bước vào ngày làm việc thứ ba tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội với các nội dung sau:

22.05.2024 | 15:07 PM

Quốc hội miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Công an

Với 100% đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội khóa XV đã miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Công an nhiệm kỳ 2021-2026.

22.05.2024 | 15:08 PM

Đồng chí Tô Lâm được bầu làm Chủ tịch nước

Tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV đã bầu đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt...

22.05.2024 | 10:13 AM

Quốc hội sẽ miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Công an tại Kỳ họp thứ 7

Với đa số đại biểu tán thành, Quốc hội khóa XV nhất trí bổ sung nội dung phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng...

21.05.2024 | 15:31 PM

Hôm nay, Quốc hội bắt đầu quy trình bầu Chủ tịch nước

Cuối giờ chiều hôm nay (21/5), Quốc hội khóa XV tiếp tục tiến hành công tác nhân sự tại Kỳ họp thứ 7, bắt đầu quy trình bầu Chủ tịch nước.

21.05.2024 | 08:31 AM

Thông cáo số 1 Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Thứ Hai, ngày 20/5/2024, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV chính thức khai mạc và bước vào ngày làm việc đầu tiên tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội.

20.05.2024 | 18:50 PM