Thứ 3, 18/06/2024, 03:26[GMT+7]

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh: Khảo sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về đầu tư xây dựng công trình đường bộ

Sáng ngày 17/4, đồng chí Nguyễn Văn Huy, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh chủ trì buổi khảo sát của Đoàn đại biểu Quốc...

17.04.2024 | 16:15 PM