Thứ 7, 23/09/2023, 21:33[GMT+7]

Thanh Hoá bảo đảm cấp nước an toàn, hiệu quả

Cung cấp nước liên tục, ổn định với chất lượng ngày càng tốt hơn, cùng với đó, đảm bảo an toàn cấp nước, nâng cao chất lượng dịch vụ, đẩy mạnh ứng dụng...

02.06.2022 | 13:39 PM