Thứ 3, 16/07/2024, 09:22[GMT+7]

Khai thác nguồn nguyên liệu tại chỗ để phát triển

Phát huy lợi thế nguồn nguyên liệu từ khai thác biển của địa phương, Công ty TNHH Hải sản Ngọc Minh (xã Nam Thịnh, huyện Tiền Hải) đi sâu chế biến và xây...

22.02.2024 | 11:23 AM