Thứ 4, 29/05/2024, 15:22[GMT+7]

Tăng cường công tác phòng, chống bệnh viêm kết mạc cấp (đau mắt đỏ)

Công văn số 1875/SYT-NVY ngày 24/9/2023 của Sở Y tế Thái Bình về việc tăng cường công tác phòng, chống bệnh viêm kết mạc cấp (đau mắt đỏ).

24.09.2023 | 23:49 PM