Thứ 2, 27/05/2024, 08:29[GMT+7]

HĐND huyện Tiền Hải: Tổ chức kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất

Sáng ngày 5/4, HĐND Huyện Tiền Hải khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã tổ chức kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất.

05.04.2024 | 17:23 PM

HĐND huyện Đông Hưng tổ chức kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất

Chiều ngày 25/1, HĐND huyện Đông Hưng khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức kỳ họp để giải quyết công việc phát sinh đột xuất kiện toàn chức danh Chủ tịch...

25.01.2024 | 20:32 PM

HĐND huyện Quỳnh Phụ: Tổ chức kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất

Sáng ngày 30/9, HĐND huyện Quỳnh Phụ khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026 tổ chức kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất xem xét, quyết định một số nội...

30.09.2023 | 16:10 PM

HĐND thành phố: Kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất

Sáng ngày 15/6, HĐND thành phố Thái Bình khóa 22, nhiệm kỳ 2021 – 2026 tổ chức kỳ họp để giải quyết công việc phát sinh đột xuất. Dự kỳ họp có đồng chí...

15.06.2023 | 15:31 PM

Kỳ họp HĐND tỉnh giải quyết công việc phát sinh đột xuất quyết định nhiều nội dung quan trọng

Sáng ngày 9/6, tại hội trường Bộ CHQS tỉnh, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức kỳ họp để giải quyết công việc phát sinh đột xuất.

09.06.2023 | 15:25 PM

Kỳ họp HĐND tỉnh để giải quyết công việc phát sinh đột xuất thông qua 13 nghị quyết quan trọng

Sáng ngày 24/8, tại Trung tâm hội nghị tỉnh, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức kỳ họp để giải quyết công việc phát sinh đột xuất thảo...

24.08.2022 | 16:37 PM

Kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất của HĐND tỉnh dự kiến được tổ chức vào sáng ngày 29/4/2022

Chiều ngày 20/4, Thường trực HĐND tỉnh phối hợp với UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức hội nghị thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp giải quyết công...

20.04.2022 | 20:00 PM

HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất

Sáng ngày 10/11, tại Trung tâm hội nghị tỉnh, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, HĐND...

10.11.2020 | 16:14 PM

HĐND tỉnh tổ chức kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất

Chiều ngày 29/9, tại Trung tâm hội nghị tỉnh, HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tổ chức kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất xem xét,...

29.09.2020 | 17:30 PM

Tiếp tục đoàn kết, nhất trí, nỗ lực vượt qua khó khăn, tập trung cao độ thực hiện hai nhiệm vụ trọng tâm

(Phát biểu của đồng chí Ngô Đông Hải, Uỷ viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tại kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất của HĐND tỉnh...

10.08.2020 | 18:17 PM