Thứ 7, 25/03/2023, 18:20[GMT+7]

Năm 2022, cả nước có 148,5 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới

Năm 2022, cả nước có 148,5 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 1.590,9 nghìn tỷ đồng, tăng 27,1% về số doanh nghiệp, giảm...

03.01.2023 | 15:55 PM