Thứ 5, 23/03/2023, 20:40[GMT+7]

Thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong các cơ quan cấp chiến lược

Nhận thức rõ vai trò, vị trí và trách nhiệm của các cơ quan cấp chiến lược trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, ngày 12/7/2021, Ban...

04.12.2022 | 09:13 AM

Bế giảng lớp bồi dưỡng kiến thức mới cho cán bộ quy hoạch cấp chiến lược khóa XIII của Đảng

Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính mong muốn các học viên phải là những tấm gương sáng về phẩm chất chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, tác...

03.03.2020 | 15:48 PM

Xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín

Sáng 15/6, Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị do đồng chí Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương làm Trưởng đoàn đã làm việc với BTV Thành ủy Hà Nội...

16.06.2019 | 16:21 PM