Thứ 7, 20/07/2024, 20:40[GMT+7]

UBND tỉnh cho ý kiến về tỷ lệ phần trăm phân chia nguồn thu từ sử dụng đất các cấp ngân sách

Sáng ngày 10/2, UBND tỉnh tổ chức họp nghe Sở Tài chính báo cáo về tình hình đấu giá quyền sử dụng đất, tỷ lệ phần trăm phân chia nguồn thu từ sử dụng đất...

10.02.2020 | 15:28 PM