Thứ 5, 23/03/2023, 21:36[GMT+7]

Cần mẫn giữ nghề

Trải qua nhiều thăng trầm, nghề dệt chiếu vẫn đang được những người phụ nữ thôn Hải Triều (trước đây là làng Hới), xã Tân Lễ (Hưng Hà) cần mẫn gìn giữ và...

28.12.2022 | 09:21 AM