Thứ 6, 31/03/2023, 18:57[GMT+7]

Cộng đồng người Việt tại Lào đón Tết Nguyên tiêu, cầu quốc thái dân an

Các tăng ni, phật tử đã thực hiện lễ cầu quốc thái dân an, cầu nguyện an lành với mong ước tất cả tăng ni Phật tử trên toàn thế giới nói chung, tại Việt...

26.02.2021 | 15:16 PM

Nghi lễ cầu quốc thái dân an phải trang nghiêm, tiết kiệm, tránh mê tín dị đoan

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã ký ban hành Công văn số 016/CV-HĐTS ngày 6-1-2020 về tổ chức nghi lễ...

10.01.2020 | 09:31 AM