Thứ 7, 30/09/2023, 13:35[GMT+7]

Khánh thành cây cầu thép in 3D đầu tiên trên thế giới

Công ty MX3D cuối cùng đã hiện thực hóa kế hoạch tham vọng khi lắp cầu thép in 3D đầu tiên trên thế giới bắc qua một kênh đào ở Amsterdam, Hà Lan. Nữ...

20.07.2021 | 09:49 AM