Thứ 7, 23/09/2023, 21:57[GMT+7]

Kỳ vọng từ cam kết mạnh mẽ của các nước G7

Nhóm bảy nước công nghiệp phát triển (G7) vừa cam kết gia tăng nỗ lực cắt giảm khí thải và hỗ trợ tài chính cho các nước đang phát triển. Các nước nghèo...

16.10.2022 | 20:16 PM