Thứ 7, 25/03/2023, 18:26[GMT+7]

Bài 4: Đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Tài nguyên và môi trường là lĩnh vực nhiều cử tri quan tâm. Trong đó, cử tri các huyện, thành phố tiếp tục kiến nghị rà soát, kiểm tra và có giải pháp...

06.12.2022 | 08:37 AM