Thứ 3, 18/06/2024, 03:53[GMT+7]

Phát huy tinh thần cống hiến của trí thức kiều bào

Lựa chọn công việc giảng dạy và nghiên cứu, Tiến sỹ Nguyễn Đình Uyên trở thành giảng viên Khoa Điện-Điện tử, Trường Đại học Quốc tế (Đại học Quốc gia...

01.02.2024 | 17:20 PM