Thứ 6, 31/05/2024, 01:38[GMT+7]

Việt Nam cực lực lên án hành vi tấn công vô nhân đạo trên tuyến hàng hải quốc tế

Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao nêu rõ: "Chúng tôi yêu cầu các bên liên quan chấm dứt ngay lập tức những hành động sử dụng vũ lực, bảo đảm an ninh, an toàn...

08.03.2024 | 11:00 AM