Thứ 4, 19/06/2024, 21:17[GMT+7]

Tự hào chiến sĩ Điện Biên

Mặc dù đã ở tuổi xưa nay hiếm nhưng kỷ niệm về những năm tháng hào hùng “gan không núng, chí không mòn”, “cảm tử cho Tổ quốc quyết sinh” vẫn còn nguyên...

05.05.2024 | 19:30 PM