Thứ 3, 21/03/2023, 08:07[GMT+7]

Trình diễn công nghệ thu hút cộng đồng doanh nghiệp tại Mekong Startup

Các chuyên gia công nghệ trình diễn máy bay không người lái hỗ trợ phun thuốc, máy sạ lúa tự động tại diễn đàn Mekong Startup, ở thành phố Cao Lãnh, tỉnh...

21.12.2022 | 15:15 PM

103 xã ở Đồng Tháp đạt chuẩn nông thôn mới

Đến nay, toàn tỉnh Đồng Tháp có 103 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; có 2 huyện đạt chuẩn nông thôn mới là Tháp Mười và Cao Lãnh; 3 đơn vị hoàn...

05.07.2022 | 17:56 PM