Thứ 7, 15/06/2024, 17:51[GMT+7]

Thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác với các chính đảng tại Uruguay

Ngày 15/12, tại trụ sở Ban Đối ngoại Trung ương Đảng, được sự ủy quyền của Lãnh đạo Đảng ta, thay mặt Lãnh đạo Ban Đối ngoại Trung ương, đồng chí Nguyễn...

16.12.2020 | 09:47 AM

Giám sát, đôn đốc việc xử lý giải quyết các ý kiến, kiến nghị chính đáng của nhân dân

Đó là đề nghị của đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam khi tham dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam...

20.07.2019 | 09:11 AM