Thứ 5, 22/02/2024, 05:51[GMT+7]

Phát huy vai trò là “cầu nối” giữa Đảng, chính quyền với nhân dân

Những năm qua, MTTQ các cấp cùng các tổ chức thành viên phát huy vai trò là “cầu nối” giữa Đảng, chính quyền với nhân dân, có nhiều cách làm sáng tạo,...

18.11.2023 | 08:55 AM