Thứ 7, 23/09/2023, 15:01[GMT+7]

Phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và một số văn bản của tỉnh về công tác dân số

Sáng ngày 25/5, tại Trung tâm Văn hóa huyện Vũ Thư, Chi cục Dân số - KHHGĐ tỉnh tổ chức hội nghị phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và một...

26.05.2023 | 21:24 PM

Đẩy mạnh vận động nhân dân tích cực tham gia thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và chỉ đạo của tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi các nghị quyết của HĐND tỉnh

Phát biểu bế mạc kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh khóa XVII của đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh

13.07.2022 | 23:51 PM