Thứ 2, 02/10/2023, 02:16[GMT+7]

Phú Thọ: Chính sách thưởng tạo động lực thúc đẩy xây dựng nông thôn mới

Dự kiến tại Kỳ họp thứ tư - HĐND tỉnh khóa XIX, UBND tỉnh Phú Thọ sẽ có Tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết quy định chính sách thưởng trong xây dựng...

13.07.2022 | 16:43 PM