Chủ nhật, 02/04/2023, 13:32[GMT+7]

Công đoàn Thái Bình chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên, người lao động

Năm 2022 triển khai thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW, ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình...

21.01.2023 | 07:30 AM

NHÁP

Hoạt động trong điều kiện còn khó khăn, Liên đoàn Lao động huyện Thái Thụy không ngừng đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng hoạt động, thực...

01.01.1970 | 08:00 AM