Thứ 2, 15/04/2024, 12:09[GMT+7]

Cơ hội tham gia dự án thuộc Chương trình Công nghệ cao

Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành thông tư quy định về các tiêu chí dự án khoa học và công nghệ thuộc Chương trình công nghệ cao, có hiệu lực từ ngày...

06.02.2024 | 16:49 PM