Thứ 5, 23/05/2024, 06:13[GMT+7]

Chương trình Diễn đàn báo chí toàn quốc 2024

Hội Báo năm 2024 lần đầu tiên tổ chức Diễn đàn báo chí toàn quốc vào ngày 15 và 16/3/2024, với các hoạt động nghiệp vụ quy mô, tầm vóc, cùng với sự tham...

15.03.2024 | 15:35 PM