Thứ 7, 15/06/2024, 18:22[GMT+7]

Quảng Ngãi: Tập trung nguồn lực thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới

UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết, tổng nhu cầu vốn thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (NTM) trong năm 2023 là hơn 728,6 tỷ đồng, trong đó vốn...

17.03.2023 | 10:09 AM

Đắk Nông thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2022 đạt nhiều kết quả ấn tượng

Ngày 7/3, Ban Tuyên giáo Tỉnh Ủy Đắk Nông đã tổ chức Hội nghị Giao ban Báo chí tháng 02/2023. Tại Hội nghị, UBND tỉnh Đắk Nông đã báo cáo kết quả thực...

08.03.2023 | 19:47 PM