Thứ 5, 23/03/2023, 09:06[GMT+7]

Đẩy mạnh công tác dân vận trong hệ thống chính trị

Chỉ thị số 15-CT/TU ngày 28/11/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh công tác dân vận trong hệ thống chính trị.

28.11.2022 | 19:06 PM