Thứ 5, 30/03/2023, 08:31[GMT+7]

Hải Dương: Ban hành chỉ tiêu văn hóa trong xây dựng Nông thôn mới nâng cao

Theo Bộ tiêu chí xã Nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 – 2025 do UBND tỉnh Hải Dương ban hành, để đạt tiêu chí văn hóa trong xây dựng Nông thôn mới...

19.12.2022 | 16:51 PM