Thứ 4, 29/03/2023, 23:57[GMT+7]

Chuyển biến tích cực trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) là việc liên quan trực tiếp đến quyền lợi của nhân dân. Vì vậy, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tăng cường...

09.01.2023 | 08:34 AM