Thứ 4, 21/02/2024, 11:58[GMT+7]

Sẵn sàng chi trả chính sách an sinh xã hội không dùng tiền mặt

Bắt đầu từ tháng 10/2023, tỉnh Thái Bình thực hiện chi trả cho đối tượng hưởng trợ cấp theo Pháp lệnh Ưu đãi người có công và đối tượng bảo trợ xã hội...

09.10.2023 | 08:05 AM