Thứ 3, 21/03/2023, 08:18[GMT+7]

Chiến dịch 'cõng sóng' lên vùng biên: Để không ai bị bỏ lại phía sau

Chiến dịch “cõng sóng” lên vùng biên đã và đang được đẩy mạnh, với mong muốn người dân vùng biên giới, vùng sâu sớm được tiếp cận sóng di động, công nghệ...

04.01.2023 | 10:15 AM