Thứ 4, 29/03/2023, 21:05[GMT+7]

Cơ hội cho an ninh và ổn định ở Colombia

Chính phủ Colombia và nhóm vũ trang Quân đội giải phóng quốc gia (ELN) vừa chính thức nối lại tiến trình đối thoại sau gần bốn năm gián đoạn. Quyết định...

28.11.2022 | 09:52 AM