Thứ 6, 31/05/2024, 04:30[GMT+7]

Tạo điều kiện cho các nước bảo hộ công dân ở Việt Nam

Bộ Ngoại giao đã kịp thời thông báo và giải quyết việc thăm, tiếp xúc lãnh sự của phía nước ngoài, bảo đảm và tạo điều kiện cho phía nước ngoài thực hiện...

19.03.2024 | 09:56 AM