Thứ 2, 15/07/2024, 04:08[GMT+7]

Tạo điều kiện cho kiều bào đầu tư mạnh mẽ hơn trong lĩnh vực nhà ở, bất động sản

Với các quy định mới, quyền của người Việt Nam định cư ở nước ngoài (bao gồm người có quốc tịch Việt Nam và người gốc Việt Nam) đã được quy định cụ thể,...

27.03.2024 | 17:28 PM

Truyền thông chính sách cho kiều bào: Cần đi trước để mở đường

Việc tăng cường truyền thông chính sách cho người Việt Nam ở nước ngoài giúp kiều bào tham gia đóng góp ý kiến, tâm tư, nguyện vọng, góp phần gắn kết chặt...

09.12.2022 | 11:08 AM