Thứ 4, 29/05/2024, 02:26[GMT+7]

Dự án cung cấp kiến thức, kỹ năng cho tân du học sinh Việt Nam tại Australia

Dự án “Future Queenslanders” (Những người bang Queensland tương lai) nhằm cung cấp các kiến thức và kỹ năng mà các bạn sinh viên sống xa nhà cần có để có...

17.03.2024 | 09:19 AM