Thứ 6, 19/04/2024, 12:17[GMT+7]

Đông Hưng: Tập huấn phát triển kinh tế nông nghiệp theo chuỗi giá trị và phát triển du lịch nông thôn

Ngày 28/3, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Đông Hưng phối hợp với Trường Cán bộ quản lý nông nghiệp và phát triển nông thôn, xã Hồng Việt...

28.03.2024 | 17:36 PM

Kỳ III: Tạo động lực bằng cơ chế, chính sách (tiếp theo và hết)

Từ hiện trạng phát triển chuỗi giá trị nông sản của tỉnh hiện nay cho thấy hoạt động này vẫn còn thiếu và yếu, chưa tương xứng với thực tế sản xuất nông...

29.11.2023 | 08:50 AM

Kỳ II: Nhận diện những khó khăn

Liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị bảo đảm cho các thành phần kinh tế tham gia chia sẻ quyền lợi, trách nhiệm với nhau, điều tiết cung cầu thị trường và...

28.11.2023 | 08:40 AM

Kỳ I: Hiệu quả toàn diện

Chuỗi giá trị nông sản là sản phẩm nông nghiệp được sản xuất theo một quy trình mà ở đó có sự kết nối của nhiều khâu, nhiều công đoạn sản xuất. Chuỗi giá...

27.11.2023 | 09:44 AM

Xây dựng các mô hình khuyến nông theo chuỗi giá trị

Khuyến nông là một mắt xích quan trọng trong sản xuất nông nghiệp, đặc biệt trong tiến trình cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới....

30.08.2023 | 09:49 AM

Phát triển các hình thức tổ chức sản xuất trong nông nghiệp gắn với liên kết tiêu thụ nông sản theo chuỗi giá trị

Sáng ngày 27/11, Hội Làm vườn tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn phát triển các hình thức tổ chức sản xuất trong nông nghiệp gắn với liên kết tiêu thụ nông...

28.11.2020 | 18:03 PM