Thứ 2, 22/07/2024, 21:16[GMT+7]

Hà Tĩnh tổng kết 10 năm xây dựng nông thôn mới trước 25/9

Thực hiện chủ trương của Ban chỉ đạo (BCĐ) Trung ương các Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) giai đoạn 2010 - 2020, UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành kế...

13.05.2019 | 15:02 PM

Hải Phòng: Hiệu quả từ xây dựng nông thôn mới

Năm 2018, thành phố Hải Phòng có thêm 15 xã hoàn thành 19 tiêu chí nông thôn mới, nâng tổng số xã hoàn thành 19 tiêu chí lên 89 xã. Cuộc sống của người...

25.02.2019 | 09:30 AM

Tam Dương (Vĩnh Phúc): Tập trung triển khai chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới và UBND các xã đã được công nhận nông thôn mới tăng cường huy động các nguồn lực đầu tư, đẩy mạnh công tác xã hội hóa...

13.12.2018 | 09:55 AM

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

Sáng ngày 28/11, tại kỳ họp thứ 31, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thảo luận về một số nội dung quan trọng.

28.11.2018 | 18:31 PM

Hôm nay (27/10), Quốc hội tiếp tục thảo luận về tình hình phát triển kinh tế - xã hội

Hôm nay (27/10), Quốc hội tiếp tục thảo luận ở hội trường về tình hình phát triển kinh tế - xã hội và các thành viên Chính phủ tham gia giải trình ý kiến...

27.10.2018 | 07:34 AM

Tọa đàm phụ nữ Thái Bình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020

Sáng ngày 10/10, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam phối hợp với Hội LHPN tỉnh tổ chức hội nghị tọa đàm phụ nữ Thái Bình thực hiện Chương...

10.10.2018 | 15:13 PM

Giám sát việc sử dụng vốn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2017 tại Tiền Hải

Sáng ngày 17/5, Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh tổ chức giám sát việc sử dụng vốn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2017 tại...

17.05.2018 | 14:35 PM

Giám sát việc sử dụng vốn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2017 tại Thái Thụy

Sáng ngày 15/5, Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh tổ chức giám sát việc sử dụng vốn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2017 tại...

15.05.2018 | 15:54 PM

Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2017

Chiều ngày 28/2, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết các chương trình mục...

28.02.2018 | 20:25 PM

Chỉ thị về việc đẩy mạnh thực hiện hiệu quả, bền vững chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2017-2020, tỉnh Thái Bình

Ngày 31/5/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh ra Chỉ thị số 16/CT-UBND về việc đẩy mạnh thực hiện hiệu quả, bền vững chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông...

12.06.2017 | 10:19 AM