Thứ 7, 25/03/2023, 18:41[GMT+7]

Thiết bị đầu tiên chuyển suy nghĩ thành câu nói

Lần đầu tiên trong ngành y tế, các nhà nghiên cứu đã khai thác thành công sóng não của một người đàn ông bị liệt và biến những gì ông muốn nói thành câu...

19.07.2021 | 09:47 AM