Thứ 7, 25/03/2023, 12:01[GMT+7]

Con người sắp được ngắm sao chổi bay qua Trái Đất bằng mắt thường

Dùng ống nhòm có thể giúp nhìn thấy sao chổi ZTF một cách dễ dàng, hoặc cũng có thể quan sát bằng mắt thường nếu bầu trời không quá sáng.

09.01.2023 | 08:37 AM