Thứ 5, 18/07/2024, 09:44[GMT+7]

Hiệu quả công tác quản lý đất đai ở Đông Phương

Xác định công tác quản lý đất đai là nhiệm vụ quan trọng gắn liền với lợi ích của người dân, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền xã Đông Phương (Đông Hưng)...

03.05.2019 | 11:23 AM

Đông Hưng siết chặt công tác quản lý đất đai

Những năm qua, công tác quản lý đất đai trên địa bàn huyện Đông Hưng cơ bản đi vào nền nếp, việc sử dụng đất ngày càng đạt hiệu quả.

22.04.2019 | 08:38 AM