Thứ 4, 29/03/2023, 19:26[GMT+7]

COP15 - cơ hội để bảo vệ Trái Đất trước khủng hoảng đa dạng sinh học

Các nhà quan sát hy vọng rằng COP15 tại Montreal sẽ đem lại một thỏa thuận lịch sử để bảo vệ tự nhiên và đảo ngược những tổn hại mà con người gây ra cho...

04.12.2022 | 05:26 AM