Thứ 6, 31/03/2023, 19:57[GMT+7]

COP27: Việt Nam là quốc gia tích cực thực hiện các cam kết quốc tế

Tham gia Hội nghị COP27, Đoàn Việt Nam đã có nhiều hoạt động thiết thực và được cộng đồng quốc tế đánh giá là quốc gia tích cực và có trách nhiệm trong...

30.11.2022 | 09:01 AM