Thứ 2, 20/03/2023, 17:36[GMT+7]

CPI bình quân năm 2022 tăng 3,15%

Bình quân năm 2022, CPI tăng 3,15% so với bình quân năm 2021, đạt mục tiêu Quốc hội đề ra.

30.12.2022 | 10:12 AM