Thứ 5, 08/06/2023, 12:19[GMT+7]

Tin bão khẩn cấp (Cơn bão số 9)

Trong 3 giờ vừa qua bão số 9 tiếp tục suy yếu dần. Do ảnh hưởng của bão số 9 kết hợp với không khí lạnh nên ở Quy Nhơn (Bình Định)...

19.12.2021 | 21:19 PM