Thứ 3, 16/07/2024, 09:29[GMT+7]

Vũ Thư: Tổ chức chuyên đề “dạy học lịch sử, địa lý địa phương”

Sáng ngày 29/11, tại đình làng Thuận Vi, xã Bách Thuận, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Vũ Thư tổ chức chuyên đề “Dạy học lịch sử, địa lý địa phương” với...

29.11.2023 | 16:32 PM