Thứ 6, 23/02/2024, 21:35[GMT+7]

Thụy Văn: Dồn sức xây dựng nông thôn mới nâng cao

Xác định xây dựng nông thôn mới (NTM) chỉ có điểm khởi đầu, không có điểm kết thúc, năm 2013, sau khi đạt chuẩn NTM, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thụy...

29.09.2023 | 09:00 AM