Thứ 3, 18/06/2024, 00:08[GMT+7]

Quốc hội quyết định chuyển 19.040 tỷ đồng cải cách tiền lương còn dư để thực hiện mức lương cơ sở trong năm 2024

Theo Nghị quyết về phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2024 vừa được Quốc hội thông qua, Quốc hội đã đồng ý chuyển 19.040 tỷ đồng cải cách tiền...

10.11.2023 | 16:21 PM

Trình Quốc hội phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021

Trên cơ sở đề nghị của Chính phủ và Kiểm toán Nhà nước, quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021 được trình lên Quốc hội phê chuẩn, với tổng số thu cân đối...

24.05.2023 | 14:18 PM

Dự kiến tổng số thu ngân sách nhà nước năm 2022 trên 1,41 triệu tỷ đồng

Theo dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 vừa được Quốc hội thông qua, dự kiến tổng thu ngân sách nhà nước là 1.411.700 tỷ đồng, trong khi tổng chi ngân...

13.11.2021 | 18:24 PM

Quốc hội thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2021

Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 10, chiều ngày 12/11, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 với 446 đại biểu...

12.11.2020 | 16:17 PM