Thứ 7, 20/07/2024, 20:22[GMT+7]

HĐND thành phố: Nâng cao chất lượng hoạt động

Thực hiện đề án đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND thành phố và HĐND các xã, phường nhiệm kỳ 2016 -2021, từ đầu nhiệm kỳ đến nay,...

22.02.2019 | 08:55 AM