Thứ 7, 25/03/2023, 12:34[GMT+7]

Tư duy mạch lạc, hành động quyết liệt, phản ứng chính sách kịp thời, hiệu quả hơn

Các bộ, ngành, địa phương phải chủ động, sáng tạo, tư duy mạch lạc, hành động quyết liệt, phản ứng chính sách kịp thời, nhanh và hiệu quả hơn. Đây là chỉ...

18.12.2022 | 08:56 AM